Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi

OLTADUNYASİ.COM MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1.- SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı   : Fuat Hüdaverdi / oltadunyasi.com (Bundan böyle kısaca “ oltadunyasi.com” olarak anılacaktır)

Adres     :  Fevziçakmak Mah. Kabil Sokak No - 3-1B Sefaköy, Küçükçekmece / İST

Telefon   : 536-874 99 20

Faks       :  

E-posta   : musteri@oltadunyasi.com


1.2.- ALICI BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Ünvanı :   (Bundan böyle kısaca “ALICI“ olarak anılacaktır)

T.C. Kimlik No: 

Vergi Dairesi ve Vergi No : -

Adresi : 

Telefon : 

E-posta : 


İşbu Sözleşme’de ALICI ve oltadunyasi.com birlikte kısaca Taraflar olarak anılacaktır.

MADDE 2- KONU
İşbu Online Satış Sözleşmesi’nin (Bundan böyle kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27866 sayılı Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ALICI'nın, 
oltadunyasi.com' a  ait www.oltadunyasi.com isimli internet sitesinde (Bundan böyle kısaca “internet sitesi” olarak anılacaktır) ve işbu Sözleşme’de nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin ALICI tarafından elektronik ortamda sipariş edilmek sureti ile satışı, satış bedelinin ödenmesi, teslimi ve Taraflar’ın diğer hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ile işbu Sözleşme’den kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesinden ibarettir. 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER
İşbu Sözleşme’ye konu ürün/ürünlerin adı, kodu (cinsi, türü, modeli, rengi), miktarı,satış bedeli gibi bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir.

Ürün Açıklaması

Birim Fiyatı

Adet

Toplam Fiyat

 

Ürün Bedeli Toplamı (KDV Dahil-Nakliye Hariç) :


ADI/SOYADI/ÜNVANI :


MADDE 4- ÖDEME

4.1.- ALICI tarafından işbu Sözleşme kapsamında sipariş edilen ürün/ürünlerin işbu Sözleşme ile belirlenen KDV dahil satış bedeli ve teslimat bedeli, işbu Sözleşme ile belirlenen ödeme şekil ve koşullarına uygun olarak ödenecektir.

4.2.- ALICI internet sitesinden sipariş ettiği ürün/ürünlerin bedelini Visa veya Mastercard kredi kartı ile ödeyecektir. İşbu Sözleşme kapsamında verilen siparişler, ürün/ürünlerin bedelinin kredi kartından banka provizyonu alınarak bloke edilmesinin 
oltadunyasi.com yetkilileri tarafından tespit edilmesini müteakip işleme alınacaktır.

4.3.- Bankaların ödemeler esnasında havale masrafı veya sair isimler altında yapacakları kesintilerden 
oltadunyasi.com sorumlu değildir. Bu çerçevede ALICI, vadeli alımlarda faiz oranı, havale masrafı, temerrüt faizi hükümleri ve benzeri bilgileri anlaşmalı olduğu banka ile teyit edeceğini ve söz konusu hükümlerin banka ile aralarında akdedilmiş olan sözleşme esaslarına göre belirleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4.- ALICI’nın ürün/ürünleri sipariş ettiği tarihte 
oltadunyasi.com tarafından mevzuata uygun olarak duyurusu yapılmış bulunan, uzaktan siparişlerde geçerli olduğu belirtilmiş herhangi bir kampanya, indirim ve benzeri uygulama söz konusu olması halinde, bu uygulama ALICI’nın kampanya koşullarına havi olması şartıyla ALICI’nın siparişine de uygulanacaktır.

4.5.- Ürün/ürünlerin tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun, ürün/ürünlerin bedelini 
oltadunyasi.com'a  ödememesi halinde ALICI, kendisine teslim edilen ürün/ürünleri oltadunyasi.com'un  konu ile ilgili yazılı bildiriminden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kullanılmamış, ambalajı zarar görmemiş,  halde, eksiksiz ve hasarsız biçimde oltadunyasi.com'a göndereceğini ve gönderim masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6.- ALICI’nın anlaşmalı olduğu bankanın kampanyaları kapsamında çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması 
oltadunyasi.com'un insiyatifi dışındadır. oltadunyasi.com'un bilgi ve tasarrufu dahilinde olan kampanyalar internet sitesinde ilan edilecektir.
4.7.- ALICI, taksitle ödeme yapması halinde, borçlandığı toplam miktarı taksit vadeleri gelmeden ödeme hakkına sahiptir. ALICI, bir taksit tutarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksidi aynı anda ödeyebilir.

4.8.- ALICI, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Kredi kartına yapılan iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılır. Bu çerçevede taksitle ödeme söz konusu olduğu hallerde de iade bankaların mevcut prosedürleri çerçevesinde yapılır. 
oltadunyasi.com'un  ALICI'nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, oltadunyasi.com'e konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda oltadunyasi.com'den  her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz.

4.9.- Teslimat ücreti, ürün/ürünlerin bedeline dahil olmayıp, ALICI’nın ödeyeceği toplam bedele eklenecek ve ALICI tarafından ödenecektir. Teslimat ücreti ürün/ürünlerin bedeli, adedi, niteliği ve teslimatın gerçekleştireceği adresin mesafesine bağlı olarak belirlenecektir. Ödeme bilgileri aşağıdaki gibidir:

Ürün Bedeli Toplam ( KDV Dahil):

 

Nakliye Hizmeti Bedeli (KDV Dahil):

 

Alıcının Ödeyeceği Toplam Bedel (KDV Dahil):

 

İndirim Toplamı:

Ödeme Şekli:

 
MADDE 5- TESLİMAT

5.1.- ALICI tarafından elektronik ortamda siparişi verilen ürün/ürünler,
oltadunyasi.com'un anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığıyla 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmayacak şekilde, ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir. ALICI, teslim anında bildirdiği adreste bulunmaması halinde, ürün/ürünlerin bu adreste bulunan ve isimleri ALICI tarafından önceden bildirilen kişilere imza karşılığı teslim edilmesi ile teslimatın geçerli olarak yapılmış olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürün/ürünlerin 30 (otuz) günlük süre içerisinde teslim edilemeyecek olması halinde oltadunyasi.com , gecikmeden ALICI’yı yazılı olarak bilgilendirecek olup, gecikme süresi en fazla 10 (on) gün olacaktır.

5.2.- ALICI tarafından ödenen ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye hizmet bedeli karşılığında 
oltadunyasi.com tarafından ALICI ve/veya ALICI tarafından belirtilen gerçek veya tüzel kişi adına düzenlenecek olan fatura, oltadunyasi.com  tarafından ALICI’nın işbu Sözleşme’de belirttiği fatura adresine makul bir sürede gönderilecektir. ALICI, herhangi bir adres değişikliği olması halinde bu hususu yazılı olarak oltadunyasi.com'e  bildireceğini kabul ve beyan eder. ALICI, oltadunyasi.com'e  yapmış olduğu her türlü bilgilendirmenin doğru ve gerçeğe uygun olacağını ve yanlış bilgilendirmeden kaynaklanan zararların kendisine ait olacağını kabul ve beyan eder. 

5.3.- ALICI, işbu Sözleşme kapsamında bildirdiği fatura ve teslimat adreslerinin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tarafından bildirilen adreste hata ve/veya eksiklik bulunması, teslim anında ALICI’nın bildirdiği adreste bulunmaması ve söz konusu adreste ürün/ürünleri teslim alabilecek bir kişinin bulunmaması veya söz konusu adreste bulunan kişilerin ürün/ürünleri teslim almaktan imtina etmesi ve benzeri durumlarda 
oltadunyasi.com , teslim yükümlülüğünü zamanında, tam ve eksiksiz yerine getirmiş kabul edilecek olup, bu konuda oltadunyasi.com'un herhangi bir şekilde sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Teslimatın yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleşememesi halinde ALICI kendisi tarafından ödenmek üzere tekrar teslimat talep etme hakkına sahiptir. 

5.4.- ALICI, ürün/ürünleri 
oltadunyasi.com'un kusur ve ihmali olmaksızın nakliye şirketinin neden olduğu bir gecikme veya bir başka sebeple işbu Sözleşme ile belirtilen süreler geçtikten sonra teslim alması halinde oltadunyasi.com’den herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.5.- Sözleşme konusu ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden 
oltadunyasi.com sorumludur. ALICI ve/veya teslim alan kişi, teslimat sırasında ürün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, belirtilen niteliklere uygun ve mevzuatın gerektirdiği şekilde teslim edilip edilmediğini kontrol etmekle yükümlüdür. Teslimat sırasında hasarlı olduğu belirlenen ürün/ürünler hakkında nakliye şirketi yetkilisi ile birlikte tutanak tutulması gerekmektedir.

5.5.1.- Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu teslimat anında fark edilmesi durumunda, ürün/ürünler sevkiyatın yapıldığı şekilde oltadunyasi.com tarafından iade alınıp, işbu tarihi takip eden 7 gün içerisinde ek bir nakliye bedeli ALICI’dan talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilir.

5.5.2.- Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu teslimat anından sonra farkedilmesi durumunda ise, ALICI 
oltadunyasi.com'a  yazılı olarak ihbarda bulunur. İşbu ihbarı müteakip, en geç 5 gün içinde ürün/ürünlerin oltadunyasi.com  tarafından alınacak olan iade tarihi ALICI’ya bildirilecek olup, iade alınan ürün/ürünler oltadunyasi.com  tarafından değerlendirilecektir. Ürün/ürünlerin ayıplı olduğu kanaatine varıldığı takdirde, ihbara konu olan ürün/ürünler, oltadunyasi.com  tarafından iade alındığı tarihi takip eden 7 gün içerisinde ek bir nakliye bedeli talep edilmeksizin yenisi ile değiştirilecektir. Aksi taktirde ürün/ürünler ALICI’ya iade edilecektir.

5.6.- Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanmış olması, ve satış bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya ödeme banka nezdinde iptal edilir ise ALICI,oltadunyasi.com'un ürün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden herhangi bir sorumluluğu doğmaksızın imtina etme hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Teslimat Adresi : 

Fatura Adresi : 


MADDE 6- CAYMA HAKKI

6.1.- ALICI, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde 
oltadunyasi.com'e yazılı olarak bildirimde bulunması, ürün/ürünlerin 4077 Sayılı Kanun ve 27866 Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yönetmelik ile belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması, ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek bir hasara uğramamış olması ve kullanılmamış olması şarttır.

6.2.- Sipariş öncesinde ALICI'nın talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler ile ilgili olarak cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

6.3.- ALICI, cayma hakkını, ürünlerin kendisine teslimini takip eden 7 (yedi) günlük süre içerisinde yazılı olarak 
oltadunyasi.com'e  bildirimde bulunmak suretiyle kullanması durumunda,oltadunyasi.com , ürün/ürünlerin teslimat tutanağı örneği ve fatura aslı ile birlikte tüm nakliye masrafları SATICI tarafından karşılanmak kaydıyla teslim almakla yükümlüdür. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen ürün/ürünlerde ALICI’nın kusuru ile değer azalması meydana gelmiş ise ALICI ürün/ürünlerin bedelinde meydana gelen değer azalmasını tazmin etmekle yükümlüdür. SATICI, cayma hakkının kullanılması nedeni ile ALICI’nın iade edeceği ürün/ürünleri SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi aracılığıyla ve SATICI ile önceden mutabık kalınmak sureti ile belirlenecek zamanda (tarihte) alacaktır. Şirket iadelerinde, iade faturası düzenlenme zorunluluğu bulunmaktadır.

6.4.- Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan diğer belgeler, 6.2. maddede belirtilen belgelerin ve ürün/ürünlerin 
oltadunyasi.com tarafından teslim alındığı tarihten itibaren 10 (on) gün içerisinde ALICI’ya iade edilir. İade ile ilgili olarak işbu Sözleşme’nin 4.8. maddesi uygulanır.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7.1.- ALICI, internet sitesinde Sözleşme konusu ürün/ürünlerin temel nitelikleri, KDV dahil satış fiyatı, 
oltadunyasi.com'un fiyat dahil tüm vaatlerinin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri; cayma hakkı ve nasıl kullanılacağı, ALICI tarafından karşılanacak bir maliyet varsa bunun ücreti, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslim ve ifa süreleri, ALICI’nın talep ve şikayetlerini iletebileceği oltadunyasi.com'un açık adres - telefon ve diğer erişim bilgilerini, şikayet ve itirazlar konusunda başvuruların Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcının mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2.- ALICI, 18 yaşından küçük kişilerin internet sitesinden, çocuklara yönelik ürün/ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, alışveriş yapamayacağını, bu kurala aykırı olarak ürün sipariş edilmesi nedeniyle 3. kişilerin uğradığı zararlardan 
oltadunyasi.com'un hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. oltadunyasi.com işbu maddeye aykırı davranıldığını tespit etmesi halinde verilen siparişi iptal ederek, Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.

7.3.- 
oltadunyasi.com, ALICI'nın vermiş olduğu bilgilerin gerçekle örtüşmediğini tespit etmesi halinde, siparişi dondurma ya da feshetme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda oltadunyasi.com , ALICI'nın vermiş olduğu telefon, e-posta veya teslimat adresinden ALICI'ya ulaşamadığı takdirde siparişin işleme alınmasını 5 (beş) gün süreyle dondurur. ALICI'nın bu süre zarfında oltadunyasi.com ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI, oltadunyasi.com ile irtibata geçmez ise, sipariş iptal edilir. Siparişin iptal edilmesi halinde, varsa ALICI tarafından yapılan ödemeler 10 (on) gün içerisinde iade edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde iade, ödemenin yapıldığı kredi kartına yapılır. oltadunyasi.com'un ödemeyi, bu süre içerisinde iade işlemini gerçekleştirmesi yeterli olup, ödemenin banka tarafından yansıtılma sürecinden oltadunyasi.com sorumlu tutulamaz.

7.4.- Taraflar’ın, işbu Sözleşme’den kaynaklanan yükümlülüklerini hiç veya gereği gibi ifa etmemeleri halinde, Borçlar Kanunu’nda yer alan borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır.

7.5.- Sözleşme’nin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülemeyen, Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’dan birinin ya da her ikisinin de Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep olarak nitelendirilecektir. 
oltadunyasi.com , mücbir sebepler (tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, internet sisteminden veya internet hizmetleri veren servis sağlayıcılarından kaynaklanan problemler, yetkili mercilerin eylem ve işlemleri, stokların tükenmesi, ticari imkânsızlıklar veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar) nedeni ile Sözleşme’de yer alan ürün/ürünleri 30 (otuz) günlük yasal süre içerisinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesi, Sözleşme konusu ürün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde, ödediği tutar 10 (on) gün içerisinde kendisine Kredi Kartı sözleşmesinde iade edilir.

7.6.- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat ve içerik yanlışlıklarından 
oltadunyasi.com sorumlu değildir.

MADDE 8- UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1.- İşbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile işbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlık halinde Türk Hukuku uygulanır.

8.2.- İşbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile işbu Sözleşme’den doğacak her türlü uyuşmazlık halinde Türk Hukuku uygulanır.

MADDE 9- SÖZLEŞMENİN FESHİ

ALICI’nın Sözleşme’deki beyan, taahhüt ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde 
oltadunyasi.com, ALICI’ya 15 günlük süre vererek ihlalin giderilmesini talep edebilir. Aykırılığın bu süre zarfında giderilmemesi halinde ALICI için haklı nedenle, tazminatsız, derhal fesih hakkı doğacaktır.

MADDE 10- DİĞER HÜKÜMLER

10.1.- İşbu Sözleşme Taraflar’ın tüm kanuni ve akdi haleflerini bağlar. Taraflar’ın akdi ve kanuni halefleri leh ve aleyhine hüküm ifade eder.

10.2.- Taraflar bu Sözleşme ile kendilerine yüklenmiş bulunan yükümlükleri ihlal etmeleri durumunda, karşı tarafın bu nedenle oluşabilecek maddi ve manevi zararlarını karşılamak zorundadırlar. Bu sebeple, taraflardan birisi 3. şahıslara herhangi bir tazminat ödemek zorunda kalırsa, diğer taraf kendisine noter vasıtasıyla yapılan yazılı bildirim üzerine kendisine bildirilen tutarı derhal ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

10.3.- İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilmesi gereken tüm bildirimler Taraflar’ın yukarıda belirtilen adreslerine ya da diğer Taraf’a noter kanalı ile veya iadeli taahhütlü posta ile en az 15 (on beş) gün öncesinden bildirecekleri başka bir adrese usulünce tebliğ edilmiş sayılacaktır. Aksi halde yukarıda yazılı adreslere yapılacak olan tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracaktır.

10.4.- İş Günü. İşbu Sözleşme ve ekleri bakımından iş günü, hafta sonu tatil günleri (Cumartesi ve Pazar) ile dini ve resmi tatil günleri dışındaki Bankaların faaliyette bulunduğu günleri ifade eder. Resmi ya da dini tatil gününün yarım gün olması halinde anılan gün iş günü hesabına katılmaz. İşbu Sözleşme uyarınca yapılacak süre hesaplamalarında sürenin son gününün İş Gününe tekabül etmemesi halinde, süre anılan günü takip eden ilk İş Günü’nün mesai saati (17.00) bitiminde sona erer.

10.5.- Kısmen Geçersizlik. Sözleşme hükümlerinden herhangi birisinin, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz veya icra kabiliyetinin olmaması Sözleşme’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini ve yürürlülüğünü etkilemez.

10.6.- Bütünlük. Sözleşme ekleri ile birlikte bir bütün olup, ekler Sözleşme’nin ayrılmaz parçalarıdır.

10.7.- Vergi ve Masraflar. Her türlü damga vergisi, harç ve giderler, mevcut veya ileride yasalarla öngörülecek tüm vergi, harçlar ile teminatlara ilişkin sigorta ücreti Alıcı’ya aittir.

MADDE 11- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ

ALICI, işbu Sözleşme’nin tüm maddelerini okuyup, tetkik ve teyit etmiştir.

ALICI, ürün/ürünlerin tesliminin gerçekleşmesi ile, işbu Sözleşme’nin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

İşbu Sözleşme, oniki (12) maddeden ibaret olup   tarihinde bir (1) asıl olarak Taraflar’ca İstanbul’da imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Asıl nüsha barkod.com.tc  nezdinde muhafaza edilecek olup bir sureti Alıcı’ya temin edilecetir.

oltadunyasi.com / Fuat Hüdaverdi

ALICI :